ប្រការគួរយល់ដឹង៖ របៀបគេងទៅតាមបញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នក

ការគេង គឺជារឿងសំខាន់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការជាចាំបាច់។ មនុស្សម្នាក់ៗ តែងមានរបៀបគេងផ្សេងៗគ្នា។ ប៉ុន្តែការគេងតាមរបៀបមួយចំនួន គឺវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃសុខភាពរបស់អ្នក។ ការទទួលទានដំណេកតាមរបៀត្រឹមត្រូវ ក៏អាចជួយអ្នកឱ្យប្រសើរឡើងនូវបញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នក។

ខាងក្រោមនេះ គឺជារបៀបដែលអ្នកគេង ទៅតាមបញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នក៖

១. ឈឺខ្នង

ក្នុងការរក្សាខ្នើយនៅផ្នែកខាងក្រោម ដើម្បីជៀសវាងការដាក់សម្ពាធលើខ្នង។ មនុស្សមួយចំនួន ក៏មានអារម្មណ៍សុខស្រួលផងដែរ ក្នុងការរក្សាខ្នើយរវាងជង្គង់នៅពេលគេងផ្អៀង។ វាជាការសំខាន់ណាស់ដើម្បី ឱ្យឆ្អឹងកងស្ថិតនៅក្នុងខ្សែកោងបែបធម្មជាតិ។

1 56

២. ឈឺស្មា

ការគេងផ្កាប់ ឬគេងផ្ងា ដើម្បីជៀសវាងការដាក់សម្ពាធលើស្មាដែលឈឺ។ ប្រសិនបើអ្នកគេងផ្អៀង អ្នកនឹងឈឺស្មា ធ្វើឲ្យអ្នកគេងមិនលក់។ សូមគេងលើខ្នើយដាក់ក្រោមស្មា។

2 53

៤. ចុកចុងដង្ហើម

ការគេងផ្អៀងម្ខាងនៃបេះដូង នឹងធ្វើឲ្យក្រហាយទ្រូង ព្រោះវានឹងធ្វើឱ្យបេះដូងដើរបានស្រួល។ ជាការល្អដើម្បីរក្សារាងកាយខាងលើ។ សូមគេងកើយខ្នើងដោយដាក់ក្រោមក្បាល និងកញ្ចឹងក។

4 55 768x467

៥. ឈឺក


អ្នកគួរជៀសវាងការប្រើខ្នើយខ្ពស់ និងរឹងព្រោះវាធ្វើឱ្យមានសម្ពាធលើ ក។ ប្រសិនបើអ្នកគេងផ្អៀង ចូរគេងឲ្យត្រង់ ដោយប្រើខ្នើយដាក់ក្រោមកញ្ចឹងក។

5 49 768x512

៦. ឈឺចាប់ពេលមករដូវ

ការសិក្សាមួយនិយាយថាការគេងផ្អៀង ដោយដាក់ខ្នើយក្រោមជង្គង់ ជួយបន្ថយសម្ពាធពីសាច់ដុំពោះ។

7 48

៧. ជំងឺលើសឈាម

ការសិក្សាបាននិយាយថា ការគេងនៅផ្អៀងទៅខាងផ្នែកនៃបេះដូង នឹងជួយបន្ថយសម្ពាធឈាម។

8 48

៨. ឈឺត្រគាក

គេងផ្ងារ ហើយត្រង់ វានឹងកាត់បន្ថយសម្ពាធ។ ការរក្សាខ្នើយរវាងជង្គង់ គឺជាការគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ ព្រោះវាធ្វើឱ្យមានសម្ពាធបន្ថែម និងធ្វើឱ្យរាងកាយមានអារម្មណ៍ស្រាល។

9 6