kalib9

សត្វដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅផែនដី ដែលអាចរស់នៅបានគ្រប់ស្ថានភាព សូម្បីតែនៅក្នុងបរិយាកាសអវកាស!

Tardigrades ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា "ខ្លាឃ្មុំទឹក" ឬ Water Bears គឺជាសារពាង្គកាយតូចៗដែលមិនលើសពី 1,2 មីលីម៉ែត្រ។ វាអាចរស់បានដោយមិនមានខ្យល់អាកាសឬនៅក្នុងបរិយាកាស។ ហើយអាចរស់នៅក្នុងបរិយាកាសអាក្រក់ដែលមិនគួរឱ្យជឿហើយនេះគឺជាមូលហេតុ 5 យ៉ាងដែលវាគឺជាសត្វដែលខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក។

A water bear (Paramacrobiotus craterlaki).

1. អាចទប់ទល់នឹងភាពរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរ ទោះបីជាយើងភាគច្រើនអាចរកឃើញវត្តមានរបស់វានៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែនៅពេលប្រឈមនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតខ្លាំងដែលអាចបណ្ដាលឱ្យភាវៈមានជីវិតផ្សេងទៀតងាប់ ប៉ុន្តែ Tardigrades អាចរស់នៅបានដោយការផ្លាស់ប្តូរពីវត្ថុរាវនៅក្នុងខ្លួនទាំងអស់ដោយស្ករពិសេសរបស់វា។

Tardigrade. Coloured scanning electron micrograph (SEM) of a freshwater tardigrade or water bear (Echiniscus sp.). Tardigrades, are tiny invertebrates that live in coastal waters and freshwater habitats, as well as semi-aquatic terrestrial habitats like damp moss. They require water to obtain oxygen by gas exchange. In dry conditions, they can enter a cryptobiotic tun (or barrel) state of dessication to survive. Tardigrades feed on plant and animal cells and are found throughout the world, from the tropics to the cold polar waters.

.

2. ប្រាកដណាស់វាមិនមែនជាសត្វស៊ីសត្វដទៃ !!  សត្វប្រម៉ាញ់ និងសត្វដែលត្រូវគេប្រម៉ាញ់មានលក្ខណៈជាវដ្តធម្មជាតិ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ Water Bears ច្បាស់ណាសពួកវាមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសត្វទាំងអស់នោះទេ។ ដោយសារតែវាមានទំហំតូចត្រឹមតែ 1,2 មីលីម៉ែត្រ ហើយពួកវាលាក់ខ្លួននៅក្រោមដីនិងក្រោមទឹក។

te3

.

3. ស៊ីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនៅខាងមុខវា !! ទោះបីជាគ្មានសត្វណាស៊ីពួកវាក៏ដោយ ក៏មិនមានន័យថាពួកវានឹងមិនធ្វើវាយប្រហារសត្វដទៃ។ ដោយសារតែវាមានទំហំតូចតែមាត់របស់​ Water Bears គឺខ្លាំងណាស់។ រហូតដល់អាចស៊ីបានយ៉ាងងាយស្រួលដូចជាសារាយ និងសត្វតូចៗដទៃទៀត។

te4

.

Loading...

4. វាអាចរស់នៅក្នុងលំហរបាន !! ទោះបីជា Water Bears មិនមែនជាសត្វដំបូងដែលត្រូវបានបញ្ជូនចូលទៅក្នុងអវកាសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីការពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ដ្រឆ្នាំ 2007 មកពួកវាជាច្រើនបានធ្វើដំណើរជាមួយ FOTON-M3 ដោយគ្មានការគ្រប់គ្រង។ សរុបមក ...... Water Bears នឹងមិនមានអុកស៊ីសែនសម្រាប់ការដកដង្ហើមទេ។ ពួកគេក៏ទទួលវិទ្យុសកម្មផងដែរ។ នៅក្នុងលំហអវកាស គ្រប់ទម្រង់ ពិតណាស់ នៅក្នុងស្ថានភាពនេះសូម្បីតែមនុស្សក៏គ្មានផ្លូវដើម្បីរស់នៅបានដែរ។ ប៉ុន្តែ Water Bears អាចរស់នៅបាន។

te7

.

5. ជីវិតរស់នៅចុងក្រោយដែលនឹងត្រូវទុកនៅលើភពផែនដី !! សត្វកន្លាតនៅរស់រានមានជីវិតពីសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានប្រភេទសត្វណាមួយដែលនឹងរស់នៅលើភពនេះវាគឺជាប្រភេទសត្វចុងក្រោយ។ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តធានាថាត្រូវតែជា Water Bears ... ពីព្រោះកន្លែងវាលរហោស្ថានគ្មានសត្វរស់នៅ គ្មានជីវិតរស់នៅ ប៉ុន្តែនឹករកឃើញ Water bears នៅទីនោះ។

te6_p05

.

សត្វដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកសូម្បីតែក្នុងអវកាសក៏នៅតែជាសត្វ Water bears នេះឯង !!

te1

.

te10

 

Loading...