kalib9

យោងតាមវិទ្យាសាស្រ្តបានបញ្ជាក់ថា សត្វឆ្កែអាចសម្គាល់ និងបែកចែកមនុស្សល្អ និងមនុស្សអាក្រក់បាន!

ឆ្មាឬឆ្កែ? នេះគឺជាសំណួរមួយដែលត្រូវបានពិភាក្សាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។ នេះជាការពិតមួយអំពីសត្វឆ្កែដែលអាចផ្លាស់ប្តូរចិត្តរបស់អ្នក តើអ្នកគួរជ្រើសរើសយកសត្វឆ្កែជាសត្វចិញ្ចឹមដែរឬទេ?  អ្នកទុកចិត្តឆ្កែរបស់អ្នកប៉ុន្ដែតើវាជឿទុកចិត្តអ្នកទេ?

Sne9 ស្រឡាញ់សេចក្តីពិត - ការពិតឆ្កែគឺជាសត្វដ៏ពិសេស។ យោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថា ឆ្កែអាចវិភាគដឹងថាបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគួរជឿជាក់ ហើយយើងចង់ចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយអ្នកអានទាំងអស់គ្នា! សត្វឆ្កែដែលជាអ្នកស៊ើបអង្កេតពិតប្រាកដអាចពន្យល់យើងថាតើទុកចិត្តអ្នកដទៃឬមិនទុកចិត្ត។

ការសិក្សានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលោក Akiko Takaoka នៃសាកលវិទ្យាល័យក្យូតូ នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនិងសហការីរបស់គាត់ចង់ដឹងថាតើឆ្កែនឹងទុកចិត្តមនុស្សដែលកុហកវា។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានបែងចែកការពិសោធន៍នេះជា 3 ផ្នែក។ ពួកគេចង់ដឹងថាតើសត្វឆ្កែអាចយល់បានថាតើមនុស្សដទៃណា ដែលគួរទុកចិត្ត ឬមិនអាចជឿទុកចិត្តបាន ។

ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអះអាងថាការស្រាវជ្រាវនេះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងសក្តានុពលក្នុងការសិក្សាអាកប្បកិរិយារបស់សត្វឆ្កែ។ យោងតាមលោក John Bradshaw នៅសាកលវិទ្យាល័យ Bristol បានឱ្យដឹងថាការសិក្សានេះប្រាប់យើងថាសត្វឆ្កែកើតមកលើពិភពលោកនេះគឺដើម្បីគឺមានញាណសម្គាល់មនុស្ស។

ជាដំបូងនៅក្នុងការពិសោធន៍ម្ចាស់សត្វឆ្កែនឹងចង្អុលទៅធុងមួយដែលមានអាហារ។ ឆ្កែនឹងរត់ទៅវា។ បន្ទាប់មកធុងគ្មានអាហារនឹងត្រូវចង្អុលបង្ហាញ។ សត្វឆ្កែត្រូវបានបោកបញ្ឆោតហើយបានទៅជិតធុង។

វាត្រូវបានគេដឹងមុនថាឆ្កែនឹងរត់ទៅវត្ថុដែលម្ចាស់របស់ពួកគេនឹងចង្អុល។ ដូច្នេះសត្វឆ្កែត្រូវបានគេជឿថាអាចយល់ពីកាយវិការរបស់មនុស្ស។ ហើយបើសិនជាកាយវិការមិនសមស្របទេសត្វឆ្កែអាចនឹងមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់និងតានតឹង។

លើកទីបីសត្វឆ្កែនឹងមិនធ្វើតាមការចង្អុលប្រាប់ទេ។ ពួកវាមិនជឿពាក្យកុហកទេ។ សត្វឆ្កែទាំង ៣៤ ក្បាលបានចូលរួមក្នុងការពិសោធន៍ហើយពួកវាទាំងអស់បានបង្ហាញពីលទ្ធផលដូចគ្នា នេះបើយោងតាមទស្សនាវដ្តី Animal Cognition Journal ។ សត្វឆ្កែនឹងប្រើបទពិសោធន៍ពីមុនរបស់ពួកវាដើម្បីដឹងថាមនុស្សណាម្នាក់គឺមិនអាចជឿទុកចិត្តបាន។

Loading...

លោក Takaoka មានគម្រោងបន្តការពិសោធជាមួយសត្វចចកពីព្រោះពួកវាជាសាច់ញាត្តិជិតបំផុតទៅនឹងសត្វឆ្កែ។ ការពិសោធន៍នាពេលបច្ចុប្បន្នក៏បង្ហាញផងដែរថាសត្វឆ្កែចង់ដឹងអំពីរឿងថ្មី។

ការស្រាវជ្រាវបន្ថែមបានបញ្ជាក់ថាសត្វឆ្កែក៏ត្រួតពិនិត្យរបៀបដែលមនុស្សម្នាផ្សេងទៀតទាក់ទងជាមួយម្ចាស់របស់ពួក។ នៅក្នុងការពិសោធន៍ម្ចាស់ឆ្កែបានសុំឱ្យមនុស្សដទៃជួយ។ បន្ទាប់មក អ្នកដទៃនោះបានព្យាយាមជួយសត្វឆ្កែ ហើយសត្វចិញ្ចឹមធ្វើឱ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើល!

សត្វឆ្កែនឹងមិនទទួលយកការទុកចិត្តពីមនុស្សដទៃដែលប្រព្រឹត្តតាមរបៀបអាក្រក់ឬមិនល្អចំពោះម្ចាស់របស់ពួកវា។ សូម្បីតែអ្នកដែលមិនបានធ្វើអ្វីសោះឬអ្នកសុំទានក៏សត្វឆ្កែវាស្វាគមន៍ដែរ។ ប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានបំណងអាក្រក់ និងឈ្លានពានមិនអាចទទួលបានសេចក្តីទុកចិត្តពីសត្វឆ្កែបានទេ។

ការសិក្សាមួយបន្ថែមទៀតដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្រ្ត Neuroscience and Biobehavioural Reviews បានបញ្ជាក់ថាសត្វឆ្កែបានយល់យ៉ាងច្បាស់ពីទំនាក់ទំនងរវាងម្ចាស់និងអ្នកដទៃ។ នៅក្នុងការពិសោធន៍ម្ចាស់ឆ្កែបានស្នើមនុស្សចម្លែក ២ ឱ្យជួយ។ សត្វឆ្កែបានបង្ហាញពីការយល់ដឹងល្អអំពីច្បាប់សង្គម។ ពួកវាបានបញ្ជៀសមនុស្សដែលធ្វើបាបម្ចាស់របស់ពួកគវា។

វាត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមុនពេលសត្វឆ្កែអាចយល់ពីឥរិយាបទ និងកាយវិការទឹកមុខរបស់យើង។ ឥឡូវនេះយើងដឹងច្រើនជាងនេះអំពីសត្វឆ្កែហើយពួកវាមានភាពឆ្លាតវៃខ្លាំង! ពួកវាអាចបកស្រាយកាយវិការរបស់យើងហើយក៏អាចសម្រេចចិត្តថាតើពួកវាចង់ធ្វើតាមការណែនាំរបស់សង្គមដែរឬទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសិក្សាបានបង្ហាញថាសត្វឆ្កែភាគច្រើនរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នដោយមិនមានការពិចារណាច្រើនសម្រាប់អតីតកាលឬអនាគតទេ។

តើអ្នកស្រឡាញ់ឆ្កែរបស់អ្នកខ្លាំងដែរឬទេ តើពួកវាឆ្លាតណាស់មែនទេ សូមផ្តល់ជាមតិយោបល់ដើម្បីឲ្យពួកយើងបានដឹងផង!

អត្ថបទដោយ៖ វីរៈ ​| ប្រភព៖ Brightside

Loading...