សញ្ញាទាំង៣លើម្រាមដៃកណ្ដាល កំពុងតែបង្ហាញថា​ថ្លើមរបស់អ្នកមានបញ្ហាហើយ សូមប្រុងប្រយ័ត្ន

ថ្លើម​មិនមាន​សរសៃប្រសាទ​ទេ ប្រសិនបើ​ថ្លើម​ខូច​នៅ​ដំណាក់កាល​ដំបូង រាងកាយ​ជាធម្មតា​មិន​បង្ហាញ​សញ្ញា​ច្បាស់លាស់​ណាមួយ​ឡើយ​។ នៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់...

Loading...