សញ្ញាទាំង៣លើម្រាមដៃកណ្ដាល កំពុងតែបង្ហាញថា​ថ្លើមរបស់អ្នកមានបញ្ហាហើយ សូមប្រុងប្រយ័ត្ន

ថ្លើម​មិនមាន​សរសៃប្រសាទ​ទេ ប្រសិនបើ​ថ្លើម​ខូច​នៅ​ដំណាក់កាល​ដំបូង រាងកាយ​ជាធម្មតា​មិន​បង្ហាញ​សញ្ញា​ច្បាស់លាស់​ណាមួយ​ឡើយ​។ នៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់...

អាហារ ៤មុខ ត្រូវជាប់ក្នុងបម្រាមហាមមិនឱ្យទទួលទានជាដាច់ខាត ចាប់ពីម៉ោង ៩ យប់ទៅ

រាប់ចាប់ពីវ័យកណ្ដាលទៅ សូមកុំបរិភោគអាហារទាំង៤មុខខាងក្រោមនេះឱ្យសោះក្រោយម៉ោង ៩យប់ ព្រោះការទទួលទានអាហារទាំងនេះ នៅម៉ោង...

Loading...