សញ្ញាទាំង២លើរាងកាយ បង្ហាញថា ៩០% អ្នកមានជំងឺថ្លើមច្បាស់ណាស់

ប្រសិនបើរាងកាយបង្ហាញសញ្ញាដូចខាងក្រោមនេះ អ្នកគួរតែពិនិត្យមុខងារថ្លើមរបស់អ្នកជាបន្ទាន់។ យ៉ាងណាមិញ សញ្ញាបង្ហាញក្លិនមិនល្អទាំង២នេះ បញ្ជាក់ច្បាស់ៗថា ថ្លើមអ្នកអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងហើយ។

១. ខ្យល់ដង្ហើមមិន

Badbreath

ជាធម្មតា ក្លិនមាត់មិនល្អ គឺជាសញ្ញានៃអនាម័យមាត់មិនល្អ ឬជំងឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ ដូចជាការច្រាលទឹកអាស៊ីត។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាក៏ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជំងឺថ្លើមផងដែរ។

នៅពេលដែលមុខងារថ្លើមធ្លាក់ចុះ វានឹងធ្វើឱ្យកម្រិតអ៊ុយ និងអាម៉ូញាក់ក្នុងឈាមកើនឡើង ដូច្នេះវាបញ្ចេញតាមមាត់ និងបណ្តាលឱ្យមានក្លិនមាត់ធ្ងន់ធ្ងរ។ ដូច្នេះហើយ នៅពេលដែលអ្នកកើតជំងឺថ្លើម អ្នកគួរតែប្រញាប់ពិនិត្យមុខងារថ្លើមរបស់អ្នកជាបន្ទាន់។


២. ក្លៀកមានក្លិនមិនល្អ

Image_2021 10 27_112712

នៅក្នុងអាកាសធាតុក្តៅ រាងកាយរបស់អ្នកបែកញើសច្រើន ដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកមានក្លិនមិនល្អនៅក្រោមដៃរបស់អ្នក។ នេះគឺជាបាតុភូតធម្មតាទាំងស្រុង ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាកាសធាតុត្រជាក់ ហើយអ្នកនៅតែមានក្លិនមិនល្អនៅក្រោមដៃរបស់អ្នក វាគឺជាសញ្ញានៃមុខងារថ្លើមដែលខូច។ នេះបណ្តាលឱ្យកម្ដៅដែលផ្ទេរទៅរាងកាយត្រូវបានបញ្ចេញតាមក្លៀក បណ្តាលឱ្យមានក្លិនក្លៀកធ្ងន់ធ្ងរ។ អ្នកត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យឆាប់ៗ៕

ប្រភព ៖ Phunutoday / Knongsrok