ឧស្សាហ៍​ស្ងួត​បំពង់​ក ស្រេក​ទឹក​ឥត​ឈប់ កុំ​គិត​ថា​មិន​អី នេះ​វេជ្ជបណ្ឌិត​ព្រមាន​ជំងឺ ៤ យ៉ាង

ប្រសិន​ជា​អ្នក​តែងតែ​មាន​អាការៈ​ស្ងួត​មាត់ ហើយ​ស្រេក​ទឹក​ឥត​ឈប់ បើ​ទោះ​បី​ទើប​តែ​ទទួល​ទាន​មួយ​កែវ​ធំ​ហើយ​នោះ វា​ទំនង​ជា​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ជំងឺ...

ម្នាក់ៗ​និយម​ណាស់ តែ​អត់​ដឹង​អាហារ​គូ ៧ នេះ ​អាចបំផ្លាញ​ក្រពះ​ដោយ​មិន​ដឹង​ខ្លួន

សម្រាប់​អាហារ​ពេល​ព្រឹក អ្នក​មិន​គួរ​ជ្រើស​យក​អាហារ​គូ​ទាំង ៧ ប្រភេទ​ខាង​ក្រោម​នេះ​ទេ...

Loading...