ផ្ញើ​ជូន​អ្នក​ឧស្សាហ៍​វិល​មុខ ស្លេកស្លាំង ត្រូវ​តែ​ទម្លាប់​លូក​អាហារ ៤ នេះ​ឲ្យ​បាន​ច្រើន

សម្រាប់​អ្នក​ដែល​មាន​ចរន្ត​ឈាម​ដើរ​មិន​សូវ​បាន​ល្អ បណ្តាល​ឲ្យ​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​ឈាម​ទៅ​កាន់​ខួរក្បាល​មិន​គ្រប់គ្រាន់ ជា​ហេតុ​នាំ​ឲ្យ​មាន​អាការៈ​ឈឺក្បាល ស្លេកស្លាំង​ញឹកញាប់។...

Loading...